Podaci kompanije

Kompanija: Panonka d.o.o.

Skraćeni naziv: Panonka

Godina osnivanja: 1991

Osnivač: Uroš Novaković

Izvršni direktor: Mladen Novaković

Pravni oblik: Društvo sa ograničenom odgovornošću (d.o.o.)

Osnovna djelatnost: Export-Import, Trgovina na malo i veliko

Matični broj subjekta (PIB): 02075512

Broj PDV evidencije (PDV): 30/31-00432-1

Poslovni računi:

550-4544-31 Societe Generale Banka Montenegro A. D

555-9002117368-45 Addiko Bank

540-792053 Erste Bank A.D.

IBAN: ME25550005010000061767

SWIFT: PDBPMEPG

Kontakt informacije:

 

Adresa:

4 jula 62 , 81000 Podgorica, Crna Gora

Telefon/Fax:

+382 (0)20 683 265

E-mail:

office@panonka.com

Web sajt:

www.panonka.com

Facebook:

fb.com/panonkadoo