Sredstva za zaštitu bilja

Prema zakonu o zaštiti bilja sredstva za zaštitu bilja (pesticidi) su hemijski proizvodi ili proizvodi biološkog porijekla namijenjeni za:

  • suzbijanje ili sprečavanje napada štetočina i uzročnika bolesti (insekticidi, fungicidi),

  • uništavanje neželjenih vrsta biljaka i korova (herbicidi),

  • djelovanje na životne procese biljaka na način različit od sredstava za ishranu bilja (defolijanti, desikanti, retardanti, sredstva za proređivanje, sprečavanje preranog otpadanja plodova, olakšavanje berbe …),

  • poboljšanje djelovanja navedenih pesticida (poboljšivači).

 

U našoj ponudi pesticida možete nači sredstva za zaštitu bilja koja su registrovana u Crnoj Gori. Uz svako od sredstava  nalazi se kraki opis o njegovom  sastavu, načinu djelovanja te primjeni koje se može dobiti u svakom od naših maloprodajnih objekata.  Pesticidi su u našem katalogu podijeljeni u osnovne grupe: INSEKTICIDE, FUNGICIDE, HERBICIDE te SREDSTVA ZA OSTALE NAMJENE (NEMATOCIDI, LIMACIDI,  RODENTICIDI, REPELENTI, OKVAŠIVAČI, REGULATORI RASTA). Svaka od osnovnih grupa pesticida podijeljena je po načinu djelovanju pesticida (sistemični, kontaktni, kombinovani) što vam omogučava bolji pregled u ponudu i lakše pronalaženje željenog sredstva za zaštitu bilja.

Osnovni pojmovi koje je važno poznavati i razumjeti kod primjene pesticida

 

DOZA - količina sredstva izražena po jedinici površine,

KONCENTRACIJA - %-tak sredstva u škropivu (1 litar sredstva u 99 litara vode daje 1%-tno škropivo),

ŠKROPIVO – vodom razrijeđeno sredstvo u prskalicei (rasprsšivaču) ili nekoj drugoj posudi . Pogrešno je koristiti izraz otopina koji važi samo za sredstva topljiva u vodi, a takvih ima malo,

OTOPINA - otopinu čini topljivo sredstvo (oznaka SP ili SL) otopljeno u vodi,

EMULZIJA - tečnost u kojoj je druga tečnost (netopiva u prvoj) raspršena u sitnim kapljicama,

SUSPENZIJA - tečnost u kojoj su raspršene čvrste  čestice druge stvari netopljive u tečnosti,

PRIPRAVAK (PREPARAT) - posebno formulisana aktivna stvar s dodatnim dopunskim stvarima. Ima izmišljen naziv dat od strane proizvođača na koji se često nadovezuju slova i brojke koje prvenstveno označavaju  oblik formulacije i sadržaj aktivne stvari,

FORMULACIJA pesticida - oblik u kojem se hemijska sredstva stavljaju u promet, a koji zavisi od metode primjene,

GENERIČKI NAZIV - standardizovni kratki hemijski naziv djelatnosti pesticida,

PERZISTENTNOST - stabilnost u prirodi, trajnost ostataka,

REZISTENTNOST štetočina - pojava gubitka djelotvornosti jednog  isprva djelotvornog pesticida (izazvana neželjenom selekcijom prirodno rezistentnih jedinki),

KARENCA - propisani najkraći rok koji mora proći od posljednje primjene hemijskog sredstva za zaštitu bilja do berbe ili žetve,

RADNA KARENCA - propisani najkraći rok koji mora proći od posljednje primjene pesticida do ulaska čovijeka u ili na tretiranu površinu,

SREDNJA LETALNA DOZA (LD50) - količina mg neke tvari na kg pokusne životinje koja ubije 50 % tih životinja. Što je brojka veća sredstvo je manje otrovno,

TOLERANCA ili MDK - Maksimalno Dopuštena Količina ostataka pesticida i njihovih metabolita u ili na namirnici u trenutku stavljanja u promet (propisana zakonom),

ppb - djelova na miljardu,

ppm - djelova na milion, mg/kg (pars per milion),

ppt - djelova na trilion.